Grupo político: PP.

Cargo: Alcaldesa – Presidenta.

Datos biográficos: No aporta.

Teléfono de contacto: 928164045.