Alcaldesa – Presidenta

Alcaldesa – Presidenta

No aporta datos biográficos.

Grupo político: PP

Datos de contacto:
Teléfono
: 928164045